മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ !!

മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ !!

പുതിയ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളെകുറിച്ചറിയേണ്ടതെല്ലാം !! സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി )ഒരുപാടു മാറ്റങ്ങളാണ് മ്യൂച്വൽഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പുതിയ നിബന്ധനകളും നിയമങ്ങളും മ്യൂച്വൽഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രയിൽ സ്കീമുകൾ പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും റെഗുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുമായ, പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മൂലം പല ഫണ്ട് ഹൗസുകളുടെയും വിവിധ സ്കീമുകൾ പേര് മാറ്റപ്പെടുകയോ പുനർ നിർമിക്കപെടുകയോ ചെയ്യപ്പെട്ടു. നിരവധി…

മ്യൂച്ചൽഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള  നിക്ഷേപകരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ

മ്യൂച്ചൽഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ

മ്യൂച്ചൽഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ 10 പ്രധാന തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓഹരികളിൽ നേരിട്ടു നിക്ഷേപിക്കുകയെന്നത് റിസ്‌കാണ്. വേണ്ടത്ര അറിവില്ലായ്മയും പരിചയസമ്പത്തിന്റെ കുറവും പലപ്പോഴും നിക്ഷേപകരെ വെട്ടിലാക്കും. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച നിക്ഷേപ മാര്‍ഗ്ഗമാണ് മ്യൂച്ചല്‍ഫണ്ടുകള്‍. ഓരോ നിക്ഷേപകരുടെയും പണം പൂൾ അക്കൗണ്ടിൽ ശേഖരിക്കുകയും, ഫണ്ട് മാനേജർ ഓഹരികൾ, ബോണ്ടുകൾ, മണി മാർക്കറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ സമാന ആസ്തി എന്നിവപോലുള്ള…

Back to Top